Leerdoelgericht onderwijs

Klik Onderwijs ananas

Leerdoelen, wat kun je ermee?

Klik is dé supporter van leerdoelgericht onderwijs. Maar wat is dat precies, leerdoelgericht onderwijs? En waarom zou jij dat op jouw school willen?

 

 

Als je in het onderwijs werkt, herken je ongetwijfeld de volgende situatie: Leon is een snelle leerling, hij is goed in de bètavakken en hoeft niet veel moeite te doen om een voldoende te halen voor wiskunde. Hij ziet er dan ook het nut niet van in om zijn best te doen in de les of om zijn huiswerk te maken. Jij als docent zit met je handen in het haar, want je ziet dat er meer uit te halen valt voor Leon als hij zich meer in zou zetten. Maar hoe? Leerdoelgericht onderwijs kan hiervoor een uitkomst bieden!

Wat is leerdoelgericht onderwijs?

Bij leerdoelgericht onderwijs denk je als docent van tevoren na over waar je met iedere leerling naartoe werkt. Vervolgens kies je bewust passende activiteiten en evaluatiemethodes om de gestelde doelen te bereiken. Deze activiteiten maak je natuurlijk zo interessant en pakkend mogelijk. Een goed leerdoel is precies zo interessant dat de ogen van de leerling gaan sprankelen; de doelen zijn uitdagend en tegelijkertijd haalbaar. Zo stimuleer je met leerdoelen ontwikkeling én een succesgevoel. Doelen zorgen voor motivatie, brengen focus en geven bovendien inzicht in waar de leerling precies staat. Dit leidt tot een leerklimaat waarin iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.

 

“Leerdoelgericht onderwijs leidt tot een leerklimaat waarin iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.”

Wat is het verschil met taakgericht onderwijs?

Leerdoelgericht onderwijs biedt een duidelijk voordeel ten opzichte van taakgericht onderwijs. Binnen taakgericht onderwijs kun je je leerlingen vertellen: “Vandaag maken jullie paragraaf 4.2 van biologie.” Maar weet je nou echt wat jouw leerlingen kunnen als ze dit hebben gedaan? En misschien nog wel belangrijker: weten ze dat zelf? Bij leerdoelgericht onderwijs zeg je eerder: “Vandaag gaan jullie beschrijven wat een goede lichaamshouding is en hoe blessures voorkomen kunnen worden.” De taak (paragraaf 4.2) wordt zo het middel in plaats van het doel. En als het doel ‘Je beschrijft wat een goede lichaamshouding is en hoe blessures voorkomen kunnen worden’ is behaald, weet zowel jij als de leerling wél precies wat jouw leerling heeft geleerd!

 

Door met leerdoelen te werken, komt al snel naar voren waarom Leon zo weinig motivatie heeft voor wiskunde, terwijl dit vak hem juist goed ligt. Het blijkt namelijk al snel dat Leon al na een paar oefenopgaven het leerdoel behaald heeft. Dit inzicht geeft jou als docent de mogelijkheid om bij te sturen: je geeft Leon verdiepend of verbredend werk, of je stelt hogere doelen voor hem. En met succes: je ziet dat Leon weer ‘aan’ gaat voor jouw vak!

 

Andersom geldt het ook voor leerlingen die moeite hebben met jouw vak. Leerdoelen geven inzicht in waar de schoen precies wringt. Hierdoor weet je precies waar je voor deze leerling aandacht aan moet besteden zodat ook hij goede leerresultaten haalt.

Hoe ondersteunt Klik leerdoelgericht lesgeven?

In de Klik ELO vind je een breed scala aan lesmethodes die tot op paragraaf- en opdrachtniveau gekoppeld zijn aan onze unieke leerdoelenstructuur. De leerdoelen zijn opgesteld door vakexperts en zijn gekoppeld aan landelijk geldende normensets, zoals het examenprogramma, het ERK en de SLO leerdoelenkaart. Selecteer jouw lesmethode, kies een leeractiviteit voor een leerling en ga direct aan de slag met leerdoelgericht onderwijs! Heb je eigen leerdoelen geformuleerd voor jouw vak? Ook die kun je koppelen aan het lesmateriaal. Zo kun je jouw onderwijs inrichten zoals jij dat wilt. Dit maakt onze ELO geschikt voor elke school, elke leerling en elke vorm van onderwijs. Het maakt niet uit voor welke aanpak je kiest, je hebt altijd zicht op of je leerlingen de leerdoelen behaald hebben. Zo kun je de voortgang van je leerlingen gemakkelijk inhoudelijk evalueren.

 

Leerdoelgericht lesgeven vraagt een andere manier van kijken naar onderwijs. Alles wat je doet staat namelijk ten dienste van het doel dat jij ermee wilt bereiken. Je ontwerpt je lessen dus ook vanuit het leerdoel. Wil je daar handiger in worden? Bij Klik vind je meer ondersteuning. Met een uitgebreid trainingsaanbod voor docenten, staf, schoolleiders en leerlingen, performance support en een online Academie ontwerp jij straks leerdoelgericht onderwijs alsof je nog nooit anders gedaan hebt.

 

Wil je meer weten over wat Klik voor jou kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Klets met Klik

Meet de ELO product owner

Marije is onze dijk van een product owner. Samen met Djonie staat zij aan het roer van de Klik ELO. Ze kent het leerproces als haar broekzak en weet precies waar in dit proces winst behaald wordt met de Klik ELO.

 

Ontmoet Marije in de video hiernaast!

Tour de ELO?

Rocket