Nieuwe onderwijsdienstverlener Klik biedt scholen grip op de kwaliteit van hun onderwijs

Nieuwe onderwijsdienstverlener Klik biedt scholen grip op de kwaliteit van hun onderwijs

Klik biedt training en ondersteuning en een geïntegreerd digitaal platform dat is voorzien van alle benodigde content voor goed onderwijs in elk type school

Het sluiten van de scholen in de lockdown heeft, ondanks de ongekende inzet van leraren en leerlingen, impact op de leerresultaten van leerlingen en op de onderwijsprestaties van scholen. Onze scholen krijgen gelukkig extra middelen en tijd om hun leerlingen te ondersteunen hun diploma te halen.

Vanaf vandaag is Klik er om hen daarin te ondersteunen. Maar de ambitie van Klik reikt veel verder. Klik wil scholen in het po, vo en het mbo helpen om hun onderwijskwaliteit en organisatie structureel te versterken.

Elke school wil immers kwalitatief goed onderwijs bieden met goede resultaten, nu en in de toekomst. Onderwijs dat gewaardeerd wordt door leerlingen en hun ouders en door de onderwijsinspectie. Onderwijs waar leraren optimaal kunnen functioneren en dat leerlingen voorbereidt op hun latere leven. Onderwijs dat kansenongelijkheid bestrijdt. Onderwijs ook dat een oplossing biedt voor scholen in krimpregio’s en kan helpen om het groeiende lerarentekort op te vangen.

Klik ondersteunt scholen met training en advies ten behoeve van leraren en schoolleiders (op onderwijskundig, organisatorisch en digitaal gebied), en daarnaast met het geïntegreerde Klik Platform. Altijd vanuit een integrale blik, met aandacht voor onderwijskwaliteit, schoolorganisatie en schoolcultuur.

Eerste digitale platform dat echt zicht en grip op het leerproces van de leerling biedt

Bij Klik werken de beste onderwijsspecialisten en professionals. Met hun expertise is er voor het eerst een geïntegreerd digitaal platform beschikbaar voor elke school, dat 24 uur, 7 dagen per week, inzicht geeft in de vorderingen van elke leerling en overzicht van de stand van zaken in de schoolorganisatie.
Dit kan dankzij de unieke leerdoelenstructuur in het Klik Platform. Dat al is gevuld met periodedoelen, weekdoelen, beoordelingscriteria, jaarplanningen en werkpaden voor alle vakken. Daarnaast is het Klik Platform het enige systeem dat op leerdoelniveau geïntegreerd is met de digitale leermiddelen van de bekende methoden en uitgevers.

Klik werkt voor elke school, ongeacht de ambitie. En ongeacht het onderwijs. Of het nu klassikaal is of gedifferentieerd, contactonderwijs is of online les, of de leraren volgens de methode lesgeven of gepersonaliseerd, of ergens daartussen in.

Eerste digitale alles-in-een platform

Het Klik Platform is het eerste digitale platform dat alle relevante functies integreert. Het is een leermanagementsysteem (ELO), leerlingadministratiesysteem (LAS met koppeling naar BRON), roostersysteem, systeem voor Kwaliteit & Verantwoording en systeem voor bij- en nascholing voor alle medewerkers (Academy & Community) in één. De systemen zijn ook separaat beschikbaar en te koppelen aan reeds gebruikte systemen in de school.

Klik is een initiatief van Raymond van Kerkvoorden en Tycho van den Born. Beiden stonden aan de wieg van Kunskapsskolan in Nederland dat ruim 40 scholen ondersteunt om succesvol gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Tycho en Raymond willen hun kennis en ervaring nu beschikbaar stellen voor alle scholen in Nederland, ongeacht hun ambitie of vorm van onderwijs. Daarom hebben zij Klik opgericht. Kunskapsskolan Nederland gaat zelfstandig verder met het versterken van gepersonaliseerd onderwijs in Nederland.

Raymond van Kerkvoorden: ‘Wij hebben met Kunskapsskolan in de afgelopen jaren veel gezien en geleerd dat voor iedere school werkt om hun onderwijskwaliteit te versterken. Uiteindelijk is het ons daarom te doen. Dat elke school in Nederland, ongeacht de onderwijsvisie en vorm van onderwijs, zijn leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs kan aanbieden. Wij zijn blij met TowerBrook Capital Partners als investeerder. Zij geven ons als Klik de kans en de ruimte om de komende jaren uit te groeien tot een belangrijke ondersteunende factor in het Nederlandse onderwijs.’

Ervaringsdeskundige

TowerBrook is al een ervaringsdeskundige op de Nederlandse onderwijsmarkt. De investeerder nam in 2016 The Learning Network (TLN) over – al ruim 80 jaar de grootste educatieve dienstverlener in Nederland – waarna TLN een indrukwekkende vernieuwingsslag heeft doorgemaakt. TowerBrook ziet met Klik een mogelijkheid om hun bijdrage aan het Nederlandse onderwijs verder te verbreden.

Daarom gaat Klik ook náást TLN functioneren, zegt Gordon Holmes van TowerBrook. ‘Wij hebben in Klik mensen herkend die de Nederlandse onderwijswereld door en door kennen, en dicht bij de scholen staan, zodat ze ook echt weten wat zij nodig hebben. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat KLIK een extra, nieuwe dimensie gaat brengen in het Nederlandse onderwijs.’

TowerBrook is gespecialiseerd in het bouwen aan excellente bedrijven met een positief effect op de maatschappij door samen te werken met management teams en werknemers. Zij is ook de eerste mainstream private equity investeerder ter wereld met het zogeheten ‘B Corporation certificaat’. Dit keurmerk staat voor het creëren van waarde voor àlle betrokkenen, dus niet alleen voor de aandeelhouders.

Meer weten over het nieuwe Klik? Kijk dan verder op onze website.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met TowerBrook: towerbrookuk@brunswickgroup.com of met Klik: info@klikonderwijs.nl

Deel binnen je eigen netwerk: