NPO Menukaart

 • Voor- en vroegschoolse interventies
 • Uitbreiding onderwijs
 • Zomer- of lentescholen en het voorkomen van onnodig zittenblijven 

 • Een-op-een-begeleiding
 • Individuele instructie
 • Instructie in kleine groepen
 • Leren van en met medeleerlingen
 • Beheersingsgericht leren
 • Feedback
Klik naar ons aanbod
 • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
 • Sportieve activiteiten
 • Cultuureducatie
Klik naar ons aanbod
 • Metacognitie en zelfregulerend leren
 • Samenwerkend leren
Klik naar ons aanbod
 • Klassenverkleining
 • Onderwijsassistenten/ instructeurs
Klik naar ons aanbod
 • Interventies gericht op faciliteiten/randvoorwaarden 
 • Ouderbetrokkenheid
 • Digitale technologie
Klik naar ons aanbod