Vraag & antwoord

Het bedrijf Klik

Wat is Klik?

KLIK is een onderwijsdienstverlener die scholen en stichtingen helpt om de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie te versterken. Zodat zij optimaal invulling kunnen geven aan de wensen en behoeften die leerlingen en hun ouders en de samenleving aan hen stelt.

Klik ondersteunt hen met advies, training en performance support en met het Klik Platform, het eerste integrale digitale platform dat 24 uur, zeven dagen per week zicht en grip geeft op het leerproces van de leerling en de relevante werkprocessen in de school. Dankzij de unieke leerdoelenstructuur heeft elke school, ongeacht het soort onderwijs, zicht en grip het leerproces van de leerling, kan elke school waar nodig bijsturen en is op elk moment met één druk op de knop de verantwoording richting de onderwijsinspectie op orde.

Waarom heet het Klik?

De naam Klik verwijst naar een aantal kernelementen van ons bedrijf:

Klik gaat over de mentale klik: ‘Nu snap ik het’. Voor de leerling, maar ook voor de lerende professional in de school en de lerende mens in het algemeen.

Klik verwijst naar de digitale wereld en het gebruik daarvan: kliks maken.

Klik is bovenal de Klik maken, de match. In het leerproces tussen de leerling en de leraar (onderwijs is en blijft mensenwerk), de klik binnen het team van een school (samenwerken wordt steeds belangrijker in het onderwijs) en de klik tussen de school/stichting en Klik, om samen te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat tegemoetkomt aan de wensen van de samenleving.

Hoe lang bestaat Klik al?

Klik is formeel opgericht in 2021. Maar de kennis en ervaring van Klik reikt veel verder. Klik is voortgekomen uit Kunskapsskolan Nederland, dat sinds 2013 actief is in Nederland en de onderwijsprofessionals bij Klik hebben veel kennis en expertise over onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijscultuur.

Wat is de ambitie van Klik op de Nederlandse onderwijsmarkt?

We streven naar kwalitatief sterk onderwijs met meer aandacht voor elke leerling, dat past bij elke leraar en bij elke school. Want elke leerling, elke leraar en elke school is uniek.

Klik wil elke school helpen met het waarmaken van deze belofte aan leerlingen, hun ouders en de samenleving. Daarbij vormen de ambitie en de mogelijkheden van de school en de leraren altijd het uitgangspunt.

Zie de antwoorden op de vervolgvragen wat Klik concreet aan diensten en producten levert om scholen hierin te ondersteunen.

Het aanbod van Klik

Op welke doelgroep(en) gaat Klik zich richten?

Klik wil alle scholen in Nederland en Vlaanderen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primair onderwijs ondersteuning bieden met training en advies in het tempo en de wijze die past bij de school en de leraren.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 is in het VO in Nederland het digitale Klik Platform beschikbaar dat scholen helpt om 24 uur, 7 dagen per week zicht en grip op het leerproces van de leerling en de relevante werkprocessen in de school te houden. In de jaren daarna komt het Klik Platform ook beschikbaar voor scholen in het PO, het MBO en voor scholen in Vlaanderen.

Welke toegevoegde waarde belooft Klik aan haar klanten?

Klik voorziet in de behoefte van alle scholen in Nederland en Vlaanderen in het VO, PO en MBO in het beantwoorden van de eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt.

Klik ondersteunt dan ook alle scholen in Nederland en Vlaanderen in het VO, PO en MBO om hun belofte aan leerlingen, ouders en de samenleving waar te maken.

Dat doet Klik door individuele scholen en stichtingen te helpen om hun onderwijs en onderwijskwaliteit te versterken.

Met advies, training en support op het gebied van onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijscultuur helpt Klik hen aan future proof onderwijs in een future proof organisatie, gedragen door een future proof cultuur.

Dat is mede te danken aan het Klik Platform met de unieke leerdoelenstructuur, waarmee een school onderwijs kan bieden dat past bij de leerling en de school, terwijl je altijd zicht houdt op het leerproces van de leerling en de werkprocessen in de school.

Klik zegt dat het scholen gaat helpen nòg beter onderwijs te realiseren dat optimaal aansluit bij de veranderende wereld. Is dat anno 2021 nog nodig?

Elke school wil kwalitatief goed onderwijs bieden met goede resultaten, nu en in de toekomst. Onderwijs dat gewaardeerd wordt door leerlingen en hun ouders en door de onderwijsinspectie. Onderwijs waar leraren optimaal kunnen functioneren en dat leerlingen voorbereidt op hun latere leven. Onderwijs dat kansenongelijkheid bestrijdt. Onderwijs ook dat een oplossing biedt voor scholen in krimpregio’s en kan helpen om het groeiende lerarentekort op te vangen. Klik ondersteunt deze scholen met training, advies en ondersteuning en met het geïntegreerde Klik Platform. Altijd vanuit een integrale blik, met aandacht voor onderwijskwaliteit, schoolorganisatie en schoolcultuur.

De lockdown en het sluiten van de scholen als gevolg daarvan heeft laten zien hoe belangrijk het juist nu is om grip te hebben op onderwijs en onderwijskwaliteit.

Wat voegt het digitale platform van Klik toe aan het Nederlandse onderwijs?

Het Klik Platform is het eerste digitale onderwijsplatform dat het leerproces van de leerling in kaart heeft gebracht. Met een integrale blik op onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijscultuur.

Met het Klik Platform hebben de leerling, ouders en de leraren 24 uur per dag zeven dagen per week biedt scholen grip op de kwaliteit van hun onderwijs, dankzij de unieke leerdoelenstructuur in het Klik Platform. Dit platform bevat de periodedoelen, weekdoelen, beoordelingscriteria, jaarplanningen en werkpaden voor alle vakken en is als eerste en enige systeem in Nederland geïntegreerd met de digitale leermiddelen van de bekende methoden en uitgevers.

Het is het eerste digitale platform dat alle functionaliteiten aanbiedt: ELO, LAS, Roostering, Kwaliteit & Verantwoording en Academy & Community. Maar biedt scholen en stichtingen ook flexibiliteit met de mogelijkheid om losse modules af te nemen en koppelingen te maken met systemen van andere aanbieders.

Het Klik Platform is overigens gemaakt door mensen met kennis en ervaring van onderwijs, niet door tech-bedrijven of bedrijven die de overhead van scholen of stichtingen automatiseren.

Wat voegt de Klik dienstverlening toe aan het Nederlandse onderwijs, wat maakt het uniek?

De toegevoegde waarde van de diensten en producten van Klik is dat ze scholen en stichtingen ondersteunen in het behouden of versterken van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, vanuit een organisatie die dat betaalbaar, uitvoerbaar en beheersbaar houdt, gedragen door een professionele cultuur, voor nu en in de toekomst.

Klik biedt producten en diensten om hen hierin te ondersteunen:

Klik Platform (ELO, LAS, Roostering, Kwaliteit & Verantwoording, Academy & Community) waarvoor een jaarlijkse fee wordt gevraagd.

Training en Performance Support, bestaande uit trainingen, advies en ondersteuning voor alle professionals, van conciërge tot college.

Het aanbod van de Klik producten en diensten heeft de volgende USP’s:

Altijd startend vanuit het leerproces van de leerling;

Met oog voor alle relevante werkprocessen in de school;

Opgebouwd vanuit een integrale blik op onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijscultuur;

Gebaseerd op onze unieke leerdoelenstructuur die een school in staat stelt om 24/7 te meten waar een leerling is en indien een school dat wenst hen in staat stelt om te personaliseren en te digitaliseren;

Kan scholen helpen om meer grip te krijgen op het leermiddelenbudget;

Geschikt voor elk soort onderwijs (klassikaal of gepersonaliseerd, contactonderwijs of online;

Sluiten aan op de huidige mogelijkheden van een school en bij de toekomstige ambitie (future proof);

Herkenbare producten en een concurrerende prijs.

Jullie geven aan vanaf het volgend schooljaar als eerste partij in Nederland een geïntegreerd digitaal platform te kunnen leveren. Is dat niet heel ambitieus?

Neem ons de maat aan de hand van wat we laten zien. Wij hebben de afgelopen jaren op dit vlak heel veel kennis en ervaring opgedaan die wij verwerken en hebben verwerkt in het Klik Platform. We starten dus niet op ‘nul’ en hebben in de afgelopen twee jaar veel tijd en energie gestoken om goed voorbereid aan dit avontuur te beginnen.

Is dat Klik Platform er al? Hoe ziet dat eruit?

Het Klik Platform is in ontwikkeling en grote delen zijn al gereed. Als een onderdeel gereed is, dan delen we dat met een grote groep professionals van de scholen in onze klankbordgroepen.

Het Klik Platform bestaat uit vijf modules:

De Klik ELO (het digitale leermanagementsysteem) bevat de periodedoelen, weekdoelen, beoordelingscriteria, jaarplanningen en werkpaden voor alle vakken en is als enige systeem in Nederland geïntegreerd met de digitale leermiddelen van de bekende methoden en uitgevers;

Daarnaast is er de Klik LAS (het leerlingadministratiesysteem met een koppeling naar BRON van DUO);

De Klik Roosteringmodule;

De module voor Kwaliteit & Verantwoording (die inspectieproof is);

En de Klik Academy en Community voor de professionalisering van alle medewerkers van een school.

Dan moet je wel alles bij Klik afnemen?

De stichting of school bepaalt zelf of ze het gehele Klik Platform afnemen of losse modules. Flexibiliteit voor de scholen vinden wij heel belangrijk de school of stichting bepaalt dus en wij dragen zorg voor het hele platform of in samenwerking met andere aanbieders tot goede integratie van onze systemen.

Welke trainingen en ondersteuning biedt Klik?

Klik biedt trainingen en ondersteuning voor de hele organisatie ‘van conciërge tot college’.

Zo biedt Klik trainingen op het gebied van onderwijs voor docenten zoals leerdoelgericht lesgeven, leerdoelgericht coachen en formatief beoordelen. Trainingen op het gebied van organisatie zoals onderwijsplanning en bedrijfsvoering en trainingen op het gebied van leiderschap en begeleiding van teams via teamcoaching. Alles is gericht op het versterken van de onderwijskwaliteit, de schoolorganisatie en de professionals die daar werken.

Kan ik ook training en ondersteuning krijgen als ik het Klik Platform niet afneem?

Dat kan zeker. Ook als je het Klik Platform niet afneemt, kunnen en willen we een school helpen en ondersteunen om de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie te versterken.

Klik en Kunskapsskolan Nederland

Klik is voortgekomen uit Kunskapsskolan Nederland. Hoe zit dat precies?

Kunskapsskolan Nederland biedt sinds 2013 de Learning Portal aan scholen aan. Het is daarmee het eerste bedrijf dat in Nederland een digitaal systeem introduceert dat het leerproces van de leerling digitaal in kaart heeft gebracht op basis van leerdoelen. Dit met als doel om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken op de scholen die met de Learning Portal werken.

Tycho van den Born en Raymond van Kerkvoorden hebben als mede-oprichters van Kunskapsskolan Nederland, de kennis en ervaring die sindsdien is opgebouwd is in de Klik dienstverlening en het Klik Platform vertaald naar dienstverlening en het Klik Platform dat voor elke school, ongeacht het soort onderwijs, geschikt is. Zodat elke school de onderwijskwaliteit kan waarborgen en vooral de beloften aan leerlingen, hun ouders en de samenleving waar kan maken.

Klik is voortgekomen uit Kunskapsskolan Nederland. Wat is het verschil tussen beide bedrijven?

Klik en Kunskapsskolan delen hun mensbeeld, visie op onderwijs en waarden.

Het verschil is dat Kunskapsskolan Nederland scholen zoekt met een vergelijkbare ambitie als Kunskapsskolan naar gepersonaliseerd onderwijs en de mogelijkheden om die ambitie waar te maken.

Dit in tegenstelling tot Klik dat elke school in Nederland en Vlaanderen, ongeacht de vorm en inhoud van hun onderwijs, wil helpen om hun onderwijs en onderwijskwaliteit te optimaliseren.

Wat is de toekomstige verhouding tussen Kunskapsskolan Nederland en Klik?

Klik opereert geheel los van Kunskapsskolan Nederland. Wel zien Klik en Kunskapsskolan Nederland mogelijkheden om samen te werken om de scholen nog beter van dienst te kunnen zijn. We zijn in hetzelfde pand gevestigd, weliswaar elk op een eigen verdieping. Dat zal echter wel helpen om elkaar makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Wat wordt nu de positie van Kunskapsskolan in Nederland?

Kunskapsskolan Nederland blijft Kunskapsskolan Nederland. Met eigen mensen, een eigen propositie en eigen uitdagingen. Uiteraard zullen zij ook nauw blijven samenwerken met Kunskapsskolan Zweden. In de praktijk zal Kunskapsskolan Nederland zich de komende jaren sterker gaan richten op het verder uitbouwen van de Kunskapsskolan Nederland Community, de ontwikkeling van het internationale Kunskapsskolan Netwerk, het onderhouden en aanbieden van de digitale leermiddelen van Kunskapsskolan en het stimuleren en accrediteren van scholen die Partnerschool willen worden. Vanzelfsprekend blijft Kunskapsskolan nederland ook reizen naar Zweden organiseren, zodra de toestand in de wereld dat weer toelaat.

Wie gaat de komende jaren Kunskapsskolan Nederland leiden?

Tycho van den Born en Raymond van Kerkvoorden gaan zich de komende jaren richten op de verdere ontwikkeling van Klik. De dagelijkse leiding van Kunskapsskolan Nederland wordt overgenomen door Willemien Noordhof en Madelief Keyser. Zij zijn allebei vanaf het eerste uur betrokken geweest bij Kunskapsskolan Nederland en vervulden als respectievelijk Educational Director en Operational Director al een belangrijke rol binnen de organisatie.

Gaan de Kunskapsskolan Partnerscholen ook van het Klik Platform gebruik maken?

Kunskapsskolan Partnerscholen blijven gebruik maken van de Kunskapsskolan Learning Portal. Deze wordt in de toekomst op hetzelfde technische platform ontwikkeld als het Klik Platform, zodat ze mee profiteren van de doorontwikkeling van de inhoud en usability, maar specifiek gemaakt voor het gepersonaliseerd onderwijs van Kunskapsskolan. Op het moment dat het nieuwe platform gereed is, wordt in nauw overleg met Kunskapsskolan Partnerscholen en Kunskapsskolan afspraken gemaakt over een stapsgewijze, zorgvuldige migratie.

Als Kunskapsskolan Nederland zich richt op de Kunskapsskolan Partnerscholen, gaan de huidige Kunskapsskolan klanten die geen Partnerschool willen worden dan automatisch over naar Klik?

Dat is in de eerste plaats een keuze van deze scholen zelf. We gaan in de komende periode met elke school hierover graag het gesprek aan.

Towerbrook als investeerder in Klik

Klik is een nieuw bedrijf. En toch investeert Towerbrook erin. Hoe is dat tot stand gekomen?

Het initiatief voor Klik is al in 2018 genomen. Tycho van den Born en Raymond van Kerkvoorden hebben het initiatief voor Klik al in 2018 genomen. Zij hebben met heel veel partijen in en om het onderwijs en zelfs daarbuiten gesproken om Klik mede mogelijk te maken. In Towerbrook vinden zij de beste partner met ervaring in het onderwijs en ook het onderwijs in Nederland, die Klik de kans en de ruimte biedt om de komende jaren uit te groeien tot een belangrijke ondersteunende factor in het Nederlandse onderwijs.’

Waarom is Towerbrook zo geïnteresseerd in de Nederlandse onderwijsmarkt?

Towerbrook is al ervaringsdeskundige op de Nederlandse onderwijsmarkt. Zij namen in 2016 The Learning Netwerk over – al ruim 80 jaar de grootste educatieve dienstverlener in Nederland – waarna TLN een indrukwekkende vernieuwingsslag heeft doorgemaakt. Towerbrook ziet ruimte om de Nederlandse educatieve markt verder te verbreden door naast TLN Klik de gelegenheid te bieden om uit te groeien tot een belangrijke speler in het Nederlandse onderwijs.

Towerbrook is de eerste private equity partij in de wereld met een zogeheten B certificering. Heeft dit een rol gespeeld bij de keuze voor Klik?

Ja en nee. Towerbrook wil met haar investeringen niet alleen de belangen dienen van haar aandeelhouders, maar de belangen van alle stakeholders in de partijen waarbij zij betrokken zijn. Bovendien is Towerbrook gespecialiseerd in het bouwen aan excellente bedrijven met een positief effect op de maatschappij. Klik valt in die categorie, dus is het ook weer geen toeval.

Towerbrook is een Britse investeringsmaatschappij. Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk los van de EU. Heeft dat nog effecten op deze investering?

Volgens ons zijn er geen effecten.

Klik en TLN

Na TLN komt een tweede partij op de Nederlandse onderwijsmarkt in Britse handen van Towerbrook. Wat zegt dit?

Niets anders dan dat een maatschappelijk betrokken Britse investeerder en ervaringsdeskundige op de Nederlandse onderwijsmarkt ruimte ziet voor een verbreding van de educatieve dienstverlening. Bovendien: de meeste grote educatieve uitgeverijen en dienstverleners in Nederland zijn ook al jaren in handen van buitenlandse partijen. Is in die zin niets bijzonders dus.

Gaan TLN en Klik nauw samenwerken?

Er is bewust voor gekozen dat Klik en TLN twee zelfstandige ondernemingen blijven. Zo kunnen beide bedrijven zich optimaal richten op hun eigen missie en doelstellingen.

TLN en Klik zijn complementair aan elkaar. Vanzelfsprekend gaan we elkaar wel versterken waar dat kan, maar Klik en TLN blijven twee aparte ondernemingen en die samenwerking zoeken we als Klik ook heel nadrukkelijk met alle andere belangrijke aanbieders.