“Wij zijn KLIK.
Wij willen dat leerlingen
en leraren floreren met
kwaliteitsonderwijs zodat
onze samenleving
kan floreren.”

Wij zijn KLIK

KLIK is een onderwijsdienstverlener die scholen en stichtingen helpt om de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie te versterken. Zodat zij optimaal invulling kunnen geven aan wat leerlingen, hun ouders, en de samenleving van hen vraagt. 

 

KLIK ondersteunt hen met advies, training en performance support en met het KLIK Platform. Het eerste integrale digitale platform dat dankzij de unieke leerdoelenstructuur 24 uur, zeven dagen per week daadwerkelijk zicht en grip geeft op het leerproces van de leerling en de relevante werkprocessen in de school. 

 

Dit stelt elke school, ongeacht het soort onderwijs, in staat om grip te houden en daar waar nodig bij te sturen. En dankzij deze grip heb je met één druk op de knop de verantwoording naar de onderwijsinspectie op orde.

Wij willen leerlingen en
leraren laten floreren

 

Want elke school wil toch floreren. Met een goede beoordeling van de onderwijsinspectie op zak onderwijs aanbieden dat leerlingen motiveert en ouders tevreden stelt. Kansenongelijkheid bestrijden en iedere leerling optimaal voorbereiden op het latere leven. Een organisatie die leraren laat excelleren en die de digitale wereld omarmt, met een aantrekkingskracht op leerlingen en leraren. Zodat elk kind kan floreren.

met kwaliteitsonderwijs

 

Wij willen dat kinderen in ons land het allerbeste onderwijs krijgen met de beste resultaten. Onderwijs met aandacht voor elke leerling, waar elke leraar kan floreren en dat past bij elke school. 

 

Leerlingen, leraren, ouders en de schoolleiding hebben daarvoor twee dingen nodig:

 

Zicht 

Met de unieke leerdoelenstructuur maakt het KLIK Platform het leerproces van elke individuele leerling inzichtelijk. Zo weten alle betrokkenen 24 uur, zeven dagen per week waar de leerling staat in het leerproces, of de leerling op koers en niveau ligt. 

 

Grip

Met training en advies helpt KLIK de leraar en de schoolleiding vervolgens om grip te krijgen en te houden op het leerproces van de leerling en op de werkprocessen in de school.

 

KLIK heeft een samenhangend ondersteuningsaanbod voor elke school met aandacht voor onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijscultuur dat bewezen tot resultaat leidt. 

 

In onze aanpak vormen de ambitie en de mogelijkheden van de school en de leraren altijd het uitgangspunt. Zij moeten het immers samen doen, want onderwijs was, is en blijft altijd mensenwerk. 

 

En voor ons is elk mens en daarmee elke leerling, elke leraar en elke school uniek.

zodat onze samenleving
kan floreren

 

Want florerend onderwijs zorgt voor een florerende samenleving en een florerende toekomst.

Stuur ons een bericht

We nemen binnen een dag contact met je op.
.

  Je naam (* verplicht)

  Je email (*)

  Je telefoonnummer (*)

  Van organisatie (*)

  Ik ben (*)

  Ik werk in het (*)
  povombon.v.t

  Onderwerp (*)

  Mijn vraag (*)

  KLIK Onderwijs
  Gebouw C, Synthesium
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Volg ons via:

   

  LinkedIn
  Facebook
  Twitter