Instructies in kleine groepen


Onderwijsplanning


Leerdoelgericht lesgeven


Aansluiten bij de onderwijs- behoefte van leerlingen


Leren van en met medeleerlingen


Constructieve feedback geven


Peer coaching voor leerlingen


Groepscoaching


Feedback


Constructieve feedback geven


Formatief evalueren


Alle trainingen kunnen aangevuld worden met performance support. Waarbij we on the job met je meekijken hoe je de theorie uit de training in de praktijk brengt.