Metacognitie en zelfregulerend leren


21e-eeuwse vaardigheden


Leerdoelgericht coachen


Executieve functies


Groepscoaching


Didactisch coachen


Samenwerkend leren


21e-eeuwse vaardigheden


Peer coaching voor leerlingen


Teamcoaching


Alle trainingen kunnen aangevuld worden met performance support. Waarbij we on the job met je meekijken hoe je de theorie uit de training in de praktijk brengt.