Training

didactiek

Handelen vanuit doelen

In deze training ligt de focus op het aanleren van vaardigheden waarmee je leerdoelgericht lesgeven in de praktijk kunt toepassen. Daarbij staat het belang van het ontwerpen en begeleiden van doelgerichte lessencycli centraal. Dat betekent dat de werkvormen en inhoud aansluiten bij de dynamiek van het leerdoel en je de lessen aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Daarnaast oefen je tussen de trainingen door in de praktijk en reflecteer je op je eigen handelen. Je leert in deze training ook van de ervaringen van je medecursisten.

 

Doelen van de training

  • Je leert leerdoelen levend en betekenisvol maken voor, of met de leerlingen.
  • Je leert wat denkgewoonten en leervoorkeuren zijn en hoe je hier gebruik van maakt in jouw lessencycli.
  • Je leert wat de ingrediënten in de leeractiviteiten zijn.
  • Je leert hoe je de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart brengt.
  • Je leert hoe je taxonomie gebruikt in je lessen.

 

Praktische informatie
Doelgroep: leraren
Duur: 4 dagdelen (4u per bijeenkomst)
Capaciteit: tot 16 personen

Waar: op locatie
Wanneer: in overleg