Training

didactiek

Leerdoelgericht lesgeven

In deze training ligt de focus op de impact van de mindshift wanneer je overgaat van taak- naar doelgericht lesgeven. Ook gaan we in op het ‘waarom’ van leerdoelgericht lesgeven. Leerdoelgericht leren is fundamenteel om zicht te krijgen op het leerproces van de leerling. Door een helder eindpunt te definiëren, kun je verschillende routes aanbieden waarop leerlingen hun doel kunnen bereiken. Daarnaast kun je dan gezamenlijk vaststellen of het eindpunt ook echt behaald is. Op die manier houden zowel de leerling, als de begeleider altijd zicht op waar de leerling staat.

 

Doelen van de training

  • Je leert het verschil tussen taak- en doelgericht onderwijs.
  • Je leert leerlingen begeleiden in doelgericht werken.
  • Je geeft jouw vak doelgericht vorm.
  • Je begeleidt in je vak een leerling van een taakgerichte mindset naar een doelgerichte mindset.

 

Praktische informatie
Doelgroep: leraren
Duur: 4 dagdelen (4u per bijeenkomst)
Capaciteit: tot 16 personen

Waar: op locatie
Wanneer: in overleg