Training

succesvol veranderen

Procesbegeleiding teamcoaching

Samenwerken om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren. Dit vereist samenwerking vanuit duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en een open houding van iedereen binnen het team. Teamcoaching richt zich op het inzichtelijk en bespreekbaar maken van teaminteractie en geeft handvatten om gewenste veranderingen met elkaar te realiseren.

 

Doelen van de training

  • Je krijgt zicht op het groepsproces en jouw eigen rol en aandeel daarin en je reflecteert op jullie samenwerking. 
  • Vanuit jullie visie beschrijf je het gewenste zichtbare gedrag en welke verwachting je daarbij van elkaar hebt. 
  • Je leert omgaan met tegengestelde belangen en wat het effect daarvan is op de samenwerking met collega’s.

 

Praktische informatie
Doelgroep: teams (MT/leraren)
Duur: 5 dagdelen (4u per bijeenkomst)
Capaciteit: tot 12 personen

Waar: op locatie of online
Wanneer: in overleg