Training

succesvol veranderen

Training Doelgericht werken in je organisatie

Net als met leerlingen stel je als school vanuit hoge verwachtingen heldere, uitdagende en realistische doelen. Om te groeien als lerende organisatie stel je als school of team onder begeleiding van een procesbegeleider doelen bij de start van het schooljaar en evalueer je de voortgang zowel gedurende, als aan het einde van het jaar om tot jullie optimale onderwijsvorm te komen.

 

Doelen van de training

  • Je hebt zicht op de beoogde doelstellingen van de school op lange, middellange en korte termijn en benoemt jouw bijdrage daaraan. 
  • Je evalueert planmatig en gericht op de gestelde doelstellingen (middels plan – do – check – act). 
  • Je begeleidt jouw team in het stellen van doelen, het evalueren op doelen en het vieren van successen gedurende de transformatie.

 

Praktische informatie
Doelgroep: MT
Duur: 5 dagdelen (4u per bijeenkomst)
Capaciteit: tot 12 personen

Waar: op locatie of online
Wanneer: in overleg