Training

didactiek

Ontwerpen en ontwikkelen

Hoe ontwerp je het onderwijs bij praktijkvakken doelgericht? En hoe ga je om met vakoverstijgend werken? Welke doelen hanteer je dan? Deze training helpt je om de praktijkvakken (kunst, LO, beroepsgerichte vakken, vakoverstijgend werken enz.) doelgericht in te richten, zodat de school als geheel vanuit eenzelfde – doelgerichte – werkwijze aan de slag kan gaan.

 

Doelen van de training

  • Je hebt zicht op de vier stappen van het ontwerpproces en leert je vak doelgericht vorm te geven.
  • Je ontwerpt een leerlijn voor jouw vak vanuit backward design.
  • Je spreekt dezelfde taal met collega’s zodat jullie verschillende vakken vanuit eenzelfde kader aanbieden en daarmee overzicht creëren voor leerlingen en ouders.

 

Praktische informatie
Doelgroep: leraren van praktijkvakken
Duur: 2 dagen (8u per bijeenkomst)
Capaciteit: tot 16 personen

Waar: op locatie of online
Wanneer: in overleg