Didactisch expert/trainer (ZZP)

Kun jij jezelf overbodig maken? Door scholen op maat te begeleiden, zodat zij zelf de verandering richting leerdoelgericht onderwijs succesvol kunnen implementeren?

 

Blink jij uit in het aanleren van vaardigheden en het overbrengen van kennis aan anderen? Beschik je over onderwijskundige kennis? Weet je daarbij aansluiting te vinden bij de behoefte van de doelgroep? Herken en benoem je de processen en interactiepatronen in een training en weet je daar op een effectieve manier op te interveniëren?

 

En heel belangrijk: wil jij bijdragen aan onderwijs in Nederland dat bijdraagt aan motivatie van leerlingen, docenten en schoolleiders middels leerdoelgericht onderwijs?

Over ons

 

Wij zijn Klik Onderwijs. Wij willen dat kinderen in ons land het allerbeste onderwijs krijgen met de beste resultaten. Onderwijs met aandacht voor elke leerling.

 

Daarom helpen wij scholen en stichtingen om de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie te versterken. Altijd vanuit een integrale blik, met aandacht voor onderwijskwaliteit, schoolorganisatie en schoolcultuur.

 

Wij ondersteunen scholen met ons digitale Klik Platform en bieden daarnaast training en advies ten behoeve van leraren en schoolleiders. Het Klik Platform is het eerste digitale platform dat alle relevante functies voor een school integraal aanbiedt. Een onderdeel van het Klik Platform is de Klik ELO. Hierin wordt het leerproces van elke individuele leerling inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van een unieke leerdoelenstructuur. Dit zorgt ervoor dat leerlingen, leraren, ouders en de schoolleiding 24 uur per dag, zeven dagen per week zicht en grip hebben op het leerproces van de leerling en op de kwaliteit van de school.

Team Markt

 

Team Markt, waar de Didactisch expert/trainer onderdeel van uitmaakt, heeft de verantwoordelijkheid om kansen bij scholen te identificeren. Ook ziet het team de ondersteuningsbehoeften van scholen en vertaalt deze in passende dienstverlening.

 

Daarnaast begeleidt Team Markt de scholen in de veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs op de school te verbeteren. Dit doen zij door het bieden van de juiste ondersteuning in de vorm van trainingen, coaching en performance support aan docenten en schoolleiders. De begeleiding is erop gericht om de school zelf sturing te geven in het veranderproces naar leerdoelgericht onderwijs.

Doel van de functie

 

De Didactisch expert/trainer biedt ondersteuning aan een school vanuit een didactische en/of onderwijskundige invalshoek. De (soms nog te ontwikkelen) ondersteuning sluit aan bij de ambitie en veranderfase waarin de school zich bevindt, zowel inhoudelijk als procesmatig. De Didactisch expert/trainer levert vanuit een integrale blik op onderwijs, organisatie en cultuur haar/zijn expertise. Door de wijze waarop de ondersteuning wordt geboden, worden de visie en waarden van Klik uitgedragen.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

 

Ontwikkelen en geven van trainingen: Je geeft trainingen gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden, die aansluiten bij de dienstverlening en producten van Klik en denkt mee aan de verbetering ervan; Je bent in staat om nog onbekende hulpvragen te signaleren en vervolgens hierop actie te ondernemen, zodat je kansen omzet naar nieuwe dienstverlening.
Procesmanagement: Je herkent, benoemt en begeleidt de processen en interactiepatronen die in de training, en in het bijzonder bij het veranderproces, een rol spelen. Je herkent signalen uit de boven- en de onderstroom en weet effectief interventies hieraan te koppelen. Je hebt, in afstemming met je naaste collega’s, inzicht en overzicht waar een school staat in het veranderproces.
Performance support: Je biedt, op individueel niveau, begeleiding aan medewerkers van een school in de praktijk (performance support). Je ondersteunt en adviseert medewerkers van een school in de verschillende fasen van hun ontwikkeling; Je weet welke onderwerpen spelen en hoe de medewerkers van een school het beste ondersteund kunnen worden in het zetten van de volgende stappen.
Kennis en Kunde: Je voorleeft en onderhoudt de kennis van de Klik waarden, kent de dienstverlening van Klik, volgt de ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot leerdoelgericht onderwijs en gepersonaliseerd onderwijs. Je onderhoudt jouw expertise: houdt relevante ontwikkelingen bij, wisselt kennis uit met vakgenoten, en ontwikkelt en onderhoudt jouw eigen netwerk.

Wat vragen wij van jou?

 

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Ervaring in soortgelijke functie;
 • Ervaring binnen het onderwijs (bij voorkeur VO);
 • Kennis en/of ervaring met wisselende werkvormen;
 • Actuele kennis van ontwikkelingen binnen de VO-sector;
 • Growth mindset;
 • Mate van zelfsturing;
 • Reflectief en lerend vermogen;
 • Didactisch vermogen;
 • Doelgerichte en oplossingsgerichte manier van werken;
 • Onderwijskundige kennis.

Wat bieden wij jou?

 

 • Een freelance-raamcontract, waarbinnen kortcyclische opdrachten voor trainingen worden afgesloten;
 • Een inspirerende op onderwijs gerichte werkomgeving;
 • Een inhoudelijk zeer interessante ZZP-functie, met mogelijkheden om ingezet te worden op andere trainingsgebieden;
 • Geïnspireerde en betrokken collega’s.

 

Klik Onderwijs is niet zomaar een opdrachtgever! Je vindt een plek waar met passie wordt gewerkt en successen worden gevierd. Je vindt een hecht en open team, dat elkaar helpt beter te worden en oprechte interesse heeft in elkaar. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor ontspanning in de vorm van borrels en andere gezellige activiteiten.

 

Ons kantoor bevindt zich op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag. Ons kantoor is uitstekend te bereiken met het ov en de auto.

Reageren op deze vacature?

 

Zie jij jezelf als onze Didactisch expert/trainer en wil je ook graag jouw bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV via hrm@klikonderwijs.nl onder vermelding van ‘Didactisch expert/trainer’.

 

Mocht je nog vragen hebben omtrent de vacature, neem dan contact op met Barbara Geestman (Coördinerend expert) of Brenda Docter (directeur HR) via 085 112 0 150.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.